Optimalisering av bank og finansielle tjenestekjøp.

BankAdvisor har bidratt til vesentlige kostnadsbesparelser for våre oppdragsgivere gjennom inngående kunnskap om bankenes risiko og markedsprising.

Illustrasjonsfoto

Våre beboere sparer store summer hver måned takket være låneavtalen BankAdvisor fremforhandlet for oss. Dessuten bidro de gjennom profesjonell rådgiving til å overbevise både OBOS Forvaltning og beboerne at den valgte løsningen var den beste. Styret fikk også gjennom deltakelsen i forhandlingene økt kompetanse om utlånsmarkedet. Vi nøler ikke med å anbefale et samarbeid med BankAdvisor!

Ernst Larsen, styreleder  Pelton Borettslag
Ernst Larsen, styreleder

Vårt samarbeid med BankAdvisor har vesentlig forbedret borettslagets rente- og bankbetingelser.  Samarbeidet har vært lite arbeidskrevende for styret, samtidig har vi fått en unik innsikt i bankmarkedet slik at vi har kunnet ta veloverveide beslutninger. BankAdvisors kompetanse og tjenester anbefales til et hvert borettslagsstyre som er opptatt av å spare penger for sine andelseiere.

Terje Grønning, styreleder Borettslaget Sletteberget
Terje Grønning, styreleder

Ved å benytte BankAdvisor fikk vi forhandlet frem en ny bankavtale med betraktelig gunstigere og forutsigbare betingelser for våre eksisterende lån, som også inkluderte lån hos Husbanken. BankAdvisor leverte langt over våre forventninger, og vi opplevde at de styrte hele prosessen med profesjonalitet, etterrettelighet og høy bank-/borettslagsfaglig kompetanse

Njål Nessa, styremedlem Borettslaget Madlamark
Njål Nessa, styremedlem

Bodø Energi konsern har benyttet BankAdvisor som rådgivere i forbindelse med revidering av vår finansstrategi. Bank Advisor har gitt oss faglig innsikt og utfordret oss med både vanskelige og viktige spørsmål. Pandemiens inntreden i landet gjorde at digital samarbeidsflate ble eneste alternativ. Her vil vi rose rådgiverne i BankAdvisor for utrettelig engasjement og gode kommunikative egenskaper. Vi opplevde BankAdvisor som en meget profesjonell, pålitelig og kompetent aktør i utførelsen av sitt oppdrag.

Lisbeth Brandslet, økonomidirektør Bodø Energi AS
Lisbeth Brandslet, økonomidirektør

BankAdvisor har hjulpet borettslaget gjennom en krevende prosess, med reforhandling av andelslån og særlån på en svært profesjonell og gjennomført måte. BankAdvisor sin unike innsikt og kompetanse har gitt et resultat som er betydelig bedre enn det vi ellers kunne forvente å oppnå og som gir oss økonomisk handlefrihet.

Halvor Kvam, styreleder Gystadmyra Borettslag
Halvor Kvam, styreleder

BankAdvisor har vært engasjerte og profesjonelle samarbeidspartnere for Nobi Konsern, og har loset oss trygt igjennom vår anbudsprosess mot bankene. Vi kjenner oss meget godt ivaretatt, og prosessen har vært både lærerik og spennende. BankAdvisor setter kunden i fokus og har meget gode fagkunnskaper. Vi anbefaler BankAdvisor på det varmeste.

Espen Mikalsen, daglig leder NOBI Norsk Betongindustri
Espen Mikalsen, daglig leder

Vi takker BankAdvisor for ryddig og lærerik analyse og anskaffelse. Vi opplevde selskapet som effektive, profesjonelle og nøytrale både mot oss og bankene.

Tove Hjartnes Fosså, daglig leder Fusa Kraftlag
Tove Hjartnes Fosså, daglig leder

BankAdvisor fremstår som svært kunnskapsrike og dyktige i sin tilrettelegging og gjennomføring. Våre interesser og verdier har blitt svært godt ivaretatt. På vegne av et samlet styre vil vi gi dem vår beste anbefaling.

Ingrid Bull Skavatun, styreleder Brønndalen Borettslag
Ingrid Bull Skavatun, styreleder

BankAdvisor setter våre interesser som kunde fremst. Sluttresultatet fra vårt samarbeide har overgått hva vi trodde var mulig å oppnå. Som borettslag har vi oppnådd vesentlig bedre handlefrihet og likviditet for å kunne ivareta borettslagets boligmasse og medlemmer.

Magnar Solhaug, styreleder Vestlien Terrasse Borettslag
Magnar Solhaug, styreleder

BankAdvisor spilte en nøkkelrolle og var en betydelig støttespiller i vår overgang til ny selskapsstruktur. De representerer trygghet og gir tillit i krevende finansielle prosesser.

Idar Sønstabø, adm.dir Dalane Energi
Idar Sønstabø, adm.dir

Styret i Vadmyra Borettslag er meget tilfreds med nye fremforhandlede operasjonelle og kommersielle betingelser som følge av gjennomført anskaffelsesprosess. Vi verdsetter den profesjonalitet og kvalitet som BankAdvisor utøver i møte med oss og bankene.

Åmund Elvatun, styreleder Vadmyra Borettslag
Åmund Elvatun, styreleder

BankAdvisor har vært grundige, forutsigbare og profesjonelle i utførelsen av sitt oppdrag. Vi er svært tilfreds med fremforhandlet løsning og det økonomiske resultat.

Jon Erik Holst, adm.dir Hammerfest Energi
Jon Erik Holst, adm.dir

For Byrkjelo Kraft AS har BankAdvisor vore ein profesjonell aktør med solid kompetanse som på ein god og inkluderande måte har levert eit framifrå godt resultat for oss.

Atle Støyva, styreleder Byrkjelo Kraft
Atle Støyva, styreleder

Ved å engasjere BankAdvisor fikk vi gjennomført prosessen på en ytterst profesjonell og smidig måte. Resultatet har gitt oss meget gode betingelser. Et samarbeid med dem anbefales!

Anita Løseth, adm.sjef Røros Elektrisitetsverk
Anita Løseth, adm.sjef

Å engasjere BankAdvisor til å kjøre prosessen med ny bankavtale ga oss store besparelser. Vi kommer definitivt til å engasjere dem også neste gang vi skal inngå store bankavtaler!

Toralf Nyheim, daglig leder Altifiber
Toralf Nyheim, daglig leder

BankAdvisor er ryddige, pliktoppfyllende og profesjonelle fra start til slutt. De har sikret selskapet betydelig økonomisk besparelse, samt gitt styret solid beslutningsgrunnlag. Leverer kvalitet og anbefales!

Mads Kleven, styreleder 4FF Eiendom
Mads Kleven, styreleder

Vi fikk raskt tillit til deres kompetanse og personer som passet godt med vår filosofi, med en ydmyk tilnærming til oss som kunde og aktuelle banker.

Bård Larsen, CFO Trollfjord Kraft
Bård Larsen, CFO

Vi fikk en profesjonell og solid håndtering av prosessen, med store besparelser som resultat. BankAdvisor har levert over forventning.

Olav Forberg, adm.dir Notodden Energi
Olav Forberg, adm.dir
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Bank og finansielle tjenestekjøp

Innen både reforhandlinger og initielle anskaffelser har vi sikret private og offentlige klienter vesentlige besparelser, utvidete kredittfasiliteter og forbedrede betingelser.

Analyse

Gjennom kartlegging av merverdier som ennå ikke er utnyttet synliggjør vi mulig optimalisering av struktur, inntjening og kostnader.

Verdivurdering

BankAdvisor bidrar som objektiv tredjepart med fastsettelse og underbyggelse av virksomhetens verdi, eksempelvis ved oppkjøp eller fusjon.

Distressed corporate credit

Ved fare for brudd på kredittbetingelser bistår vi med forhandling og restrukturering tilpasset reell kontantstrøm og betjeningsevne.